Δημοσιεύθηκε ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα για το διάστημα 2022-2027

Νέος Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 :  Ποσοστά έως 60% για την Περιφέρεια Κρήτης Δημοσιεύθηκε ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα που είναι σε ισχύ την περίοδο 01/01/2022 έως 31/12/2027 Με βάση το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων θα ενεργοποιηθούν τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου  Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 2.0 που έχει κατατεθεί προς ψήφιση…