Έναρξη υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για την Ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας

‘Έναρξη υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για την Ίδρυση της νέας ξενοδοχειακής μονάδας ENORME SANTANA BEACH κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 104 κλινών στην Ιεράπετρα του Νομού Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Η επιχείρηση υπάχθηκε στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο καθεστώς ενίσχυσης “Γενική Επιχειρηματικότητα”, με είδος ενίσχυσης την φορολογική απαλλαγή. Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ανέλαβε…