Δημιουργία της ιστοσελίδας και του 1ου Ενημερωτικού Δελτίου του έργου Building Better

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία της ιστοσελίδας www.building-better.eu του προγράμματος Building Better το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο #ErasmusPlus. Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας με εστίαση το Δημιουργικό τομέα των Νέων και τη στήριξη όσων εργάζονται με τη Νεολαία, των Καλλιτεχνών και των Πολιτικών για να…