Σε δημόσια διαβούλευση ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Σε διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί στις 17/11/2021 και ώρα 23:00 (http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12821). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε τον Συνοπτικό Οδηγό εδώ