Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ενίσχυση-επιχορήγηση επιχειρήσεων με 20.000€ έως 200.000€ μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000,00€ έως 200.000,00€, με ποσοστό χρηματοδότησης από 50 έως 65% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα το ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης.   Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινήσει στις 06/02/2019 και θα διαρκέσει έως την εξάντληση…