Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε παρείχε υπηρεσίες συμβούλου διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για σύνταξη, προετοιμασία και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) σε 7 Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την αξιοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού εργαλείου για την βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών τους και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Υποβλήθηκαν 29 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 38.072.029,84 € στις προσκλήσεις:

ΑΤ01: Υποδομές ύδρευσης, 2 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4.581.632,84 €

ΑΤ02: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων, 1 πρόταση προϋπολογισμού 2.354.422,40 €

ΑΤ04: Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, 2 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.357,733,00 €

ΑΤ05: Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία, 5 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 12.382.129,42 €

ΑΤ07: Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων, 2 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.942.611,82 €

ΑΤ08: Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19, 6 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4.152.933,00 €.

ΑΤ09: Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος, 1 πρόταση προϋπολογισμού 619.889,59 €

ΑΤ10: Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ, 1 πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 2.151,200  €

ΑΤ12: Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους, 4 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.902.740,32 €

ΑΤ14: Ελλαδα-1821, 5 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.330.842,58 €

Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε με υψηλή επιστημονική επάρκεια και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό με εξειδίκευση στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης για να καταθέσουν εμπρόθεσμα ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις  στις προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, με την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στα τμήματα μελετών των Δήμων και προετοιμάζοντας τους φακέλους υποβολής.