Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου των ετών 2020 και 2021, οι εταίροι του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης και διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα», γνωστό και ως «SUPMed» από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα συνέλλεξαν με επιτυχία δεδομένα και παρακολούθησαν τη συμπεριφορά των βασικών ενδιαφερομένων από τα πιλοτικά τουριστικά καταλύματα. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023, με συνολικό προϋπολογισμό 1.279.405,00 €. Οι έξι εταίροι που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου είναι η Aspon Consulting Ltd ως κύριος συνεργάτης (Κύπρος), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Ελλάδα), η Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (Ελλάδα), η Cellock Ltd (Κύπρος), το AIS Environment (Mάλτα) και η Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου (Κύπρος).

Συγκεκριμένα, από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, οι εταίροι συνεργάστηκαν στενά με το προσωπικό και τους πελάτες των 10 παράκτιων τουριστικών εγκαταστάσεων στις τρεις περιοχές δράσης του έργου, για να κατανοήσουν καλύτερα και να συγκρίνουν την τρέχουσα συμπεριφορά κατανάλωσης και διάθεσης των πλαστικών μίας χρήσης, μέσω πιλοτικών εφαρμογών. Για να γίνει αυτό, διατέθηκαν ερωτηματολόγια σε διευθυντικά στελέχη και τους πελάτες των πιλοτικών ξενοδοχείων καθώς και στους διαχειριστές απορριμμάτων του εκάστοτε πιλοτικού ξενοδοχείου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τη Διεύθυνση και το προσωπικό κάθε ξενοδοχείου, ενώ ακόμα παρακολουθήθηκε, στο βαθμό που το επέτρεψαν οι περιορισμοί της πανδημίας COVID-19, η συμπεριφορά του προσωπικού και των πελατών της κάθε πιλοτικής ξενοδοχειακής μονάδας σε σχέση με την κατανάλωση και την απόρριψη πλαστικών μιας χρήσης. Στα πλαίσια του έργου, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης, της διάθεσης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης (SUP) στον τουριστικό τομέα, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2019/904 για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων.

Προς το παρόν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν βρίσκονται σε διαδικασία ανάλυσης προκειμένου να εξαχθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα για τις τάσεις συμπεριφοράς σε κάθε περιοχή δράσης του έργου. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων και εντός του τρέχοντος έτους, θα υποβληθεί επίσης μια ενοποιημένη έκθεση η οποία θα συνοψίζει τα αποτελέσματα των τριών περιοχών δράσης στην Κύπρο, Κρήτη-Ελλάδα και Μάλτα.

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου θα επιτευχθεί μερικώς μέσω της χρήσης του δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων (DST) που έχει επίσης αναπτυχθεί ως μέρος αυτού του έργου. Το DST παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλαστικά μίας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Σκοπός είναι να βοηθήσει κάθε τουριστικό κατάλυμα στη σταδιακή κατάργηση και αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης. Στα επόμενα βήματα του έργου, οι πιλοτικές τουριστικές εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιήσουν το DST εισάγοντας πραγματικά δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης που καταναλώνουν και θα εξετάσουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις, συγκρίνοντας το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τουριστικές εγκαταστάσεις θα υποστηρίζονται πλήρως από τους εταίρους για τη χρήση του DST. Επιπλέον, η οριστική έκδοση του DST πρόκειται να προκύψει από πιθανές προτάσεις που θα παράσχουν στους εταίρους του έργου οι πιλοτικές τουριστικές εγκαταστάσεις έπειτα από δική τους χρήση.

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του DST στις τρεις περιοχές δράσης, θα αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστων πρακτικών που θα παρουσιάζουν τα ευρήματα των πιλοτικών εφαρμογών, τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και τρόπους μείωσης των SUP στον τουρισμό και σε άλλους τομείς μέσα από διαθέσιμες περιβαλλοντικά φιλικές και προσιτές εναλλακτικές λύσεις. Οι οδηγοί αυτοί θα κοινοποιηθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (ΜΚΟ), τουριστικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στις τρεις συμμετέχουσες περιοχές αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την αντικατάσταση των SUP.

Τα 10 τουριστικά καταλύματα – ξενοδοχεία που αποτελούν το πιλοτικό δείγμα του έργου ανά περιοχή είναι:

Κύπρος:

GrandResort

Atlantica Mare Village Ayia Napa

Radisson Blue Hotel

The Royal Apollonia

Ελλάδα-Κρήτη:

Elounda Palm Hotel & Suites

Infinity Blue Boutique Hotel & Spa

Enorme Lifestyle Beach Resort

Μάλτα:

Hilton Malta

1926 Hotel & Spa

Mellieha Holiday Centre

Η δεύτερη εκδήλωση τύπου του έργου στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 μέσω Zoom. Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή σας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στο cha@cyprushotelassociation.org.

Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Για να ενημερώνεστε για το έργο, ακολουθήστε μας Facebook, Twitter και LinkedIn και επισκεφτείτε μας μέσω της ιστοσελίδας του έργου.