Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Ενεργοποιήθηκε το νέο σχέδιο Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Το ΕΣΑΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων το οποίο αποσκοπεί να οδηγήσει την οικονομία προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι του προγράμματος είναι 30,5 δις. €, εκ των οποίων τα 17,8 δις. ευρώ αποτελούν άθροισμα των επιδοτήσεων τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ τα 12,7 δις. ευρώ παρέχονται μέσω δανεισμού με προνομιακούς όρους αποκλειστικά για επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες επ’ αυτού θα βρείτε εδώ